آدرس:
آدرس: قم - 45متری شهید صدوقی - کوچه 21/1 پلاک47
تلفن:
0253-2906160
نمابر:
02532903209
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:حیدر ضیغمی
قائم مقام مدیرمسئول و سردبیر:حسین عبداللهی